• TOP>
  • 大照天昼子

大照天昼子

/theme/dengekionline/oreshika2/kamisama/taisyoutennhiruko.jpg
大照天昼子(タイショウテンヒルコ)
属性交神条件性別
なし
解放条件
奉納点(1回目)69325
奉納点(2回目)69325
奉納点(3回目)69325
奉納点(4回目)69325