• TOP>
  • 熊祖権現

熊祖権現

/theme/dengekionline/oreshika2/kamisama/kumasogonngenn.jpg
熊祖権現(クマソゴンゲン)
属性交神条件性別
なし
解放条件
奉納点(1回目)225
奉納点(2回目)453
奉納点(3回目)721
奉納点(4回目)831