• TOP>
  • 飛天ノ舞子

飛天ノ舞子

/theme/dengekionline/oreshika2/kamisama/hitennomaiko.jpg
飛天ノ舞子(ヒテンノマイコ)
属性交神条件性別
なし
解放条件
奉納点(1回目)10
奉納点(2回目)254
奉納点(3回目)2288
奉納点(4回目)4796